Virtuves pēc pasūtījuma/ Кухни на заказ

Valencia 280 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €950,00
Jūsu cena: €771,00

Valencia 280 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 350,00
Jūsu cena: €1 750,00

Ronja 270 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €799,00
Jūsu cena: €499,00

Ronja 270 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 250,00
Jūsu cena: €1 150,00

Vegas 220 cm un 120 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 999,00
Jūsu cena: €1 999,00

Vegas 220 cm un 120 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €1 220,00
Jūsu cena: €883,00

Vegas 340 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 999,00
Jūsu cena: €1 999,00

Vegas 340 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €1 220,00
Jūsu cena: €883,00

Malta 280 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 200,00
Jūsu cena: €1 795,00

Malta 280 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €999,00
Jūsu cena: €715,00

Premium Lack 270 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €1 250,00
Jūsu cena: €845,00

Premium Lack 270 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 350,00
Jūsu cena: €1 478,00

Premium Lack 270 cm

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 899,00
Jūsu cena: €1 812,00

Premium Lack 280 cm

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 859,00
Jūsu cena: €1 850,00

Premium Lack 280 cm

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 850,00
Jūsu cena: €1 850,00

Premium Lack 280 cm

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 850,00
Jūsu cena: €1 850,00

Premium Lack 300 cm bez tehnikas

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €1 300,00
Jūsu cena: €970,00

Premium Lack 300 cm bez trauku mašīnas

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 560,00
Jūsu cena: €1 560,00

Premium Lack 300 cm ar trauku mašīnu

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 936,00
Jūsu cena: €1 936,00

Premium Lack 310 cm ar trauku mašīnu

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 971,00
Jūsu cena: €1 971,00

Premium Lack 310 cm ar trauku mašīnu

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 971,00
Jūsu cena: €1 971,00

Premium 310 cm ar trauku mašīnu

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 971,00
Jūsu cena: €1 971,00

Julia L 310/170 cm ar trauku mašīnu

Cenrāža cena/Цена каталога: €3 150,00
Jūsu cena: €2 150,00

Julia L 310/170 cm bez trauku mašīnas

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 785,00
Jūsu cena: €1 785,00

Julia L 310x170 cm bez tehnikas

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €1 580,00
Jūsu cena: €1 179,00

Jolina 270 cm bez tehnikas

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €957,00
Jūsu cena: €657,00

Jolina 270 cm bez trauku mašīnas

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 250,00
Jūsu cena: €1 250,00

Jolina 310 cm ar trauku mašīnu

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €2 805,00
Jūsu cena: €1 805,00

Rack-Time II 180 cm ar tehniku

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €1 899,00
Jūsu cena: €1 177,00

Rack-Time I 180 cm ar tehniku

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €1 299,00
Jūsu cena: €869,00

Rack Time Junior 180 cm

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €1 199,00
Jūsu cena: €778,00

Rack-Time Single 180 cm

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €1 390,00
Jūsu cena: €1 030,00

Rack-Time Single 120 cm

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €785,00
Jūsu cena: €580,00

Greta Singel 150 cm

Īpašais piedāvājums

Cenrāža cena/Цена каталога: €955,00
Jūsu cena: €764,90